Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق (تمامی گرایشها) مدیریت , حسابداری , روانشناسی و تکنولوژی آموزشی

نقش چند رسانه ایها در یادگیری مشارکتی

نقش چند رسانه ایها در یادگیری مشارکتی

نقش چند رسانه ایها در یادگیری مشارکتی

 

 

چکیده

 

یکی از روشهای فعالی که امروزه توجه متخصصان را به خود جلب کرده استفاده ازچند رسانه ایها در آموزش ویادگیری دانش آموزان است. هدف ما در این مقاله این است که تأثیر چند رسانه ایها را بر یادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم. دانش آموزان به کارکردن با کامپیوتر علاقه دارند.تدریس با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر(چند رسانه ای ها،شبکه اینترنت،اینترانت،کنفرانسهای تصویری و...)،دگرگونی های فراوانی را در یادگیری وتدریس موجب شده است از جمله نقش معلم را ازارائه دهنده صرف محتوا به تسهیل کننده محتوا تغییر داده است.دانش آموزان را در فرایند یادگیری فعال ساخته وهمکاری ومشارکت را در بین دانش آموزان تقویت نموده است.دراین مقاله در خصوص دلایل استفاده از چند رسانه ای در آموزش به نتایج تحقیقاتی اشاره شده که نشان می دهند کلاسهایی که ازچندرسانه ایها درآموزش استفاده کرده اند یادگیری بیشتری نسبت به کلاسهای سنتی داشته اند.آموزش از طریق چند رسانه ای شور وهیجانی را در بین دانش آموزان به وجود می آورد وباعث می شوند تا دانش آموزان از یادگیری لذت ببرندزیرا در این صورت یادگیری در پاسخ به ارضای نیاز دانش آموزان برای یادگیری خواهد بود نه اجبار برای رشد دانش که با رنج وسختی همراه است به همین دلیل خود آنها در امر یادگیری فعال می باشند.همجنین با توجه به استفاده جمعی از چند رسانه ای ها آنان به مشارکت هر چه بیشتر در امر یادگیری تشویق می شوند، ودر این مشارکت دانش آموزان قوی دانش آموزان ضعیف را حمایت کرده در یادگیری آنان در گروه تلاش نموده تا آنان را به سطح گروه ودر نهایت به سطح کلاس برسانند.

 

 

 

واژگان کلیدی

 

رسانه،چند رسانه ای،یادگیری، یادگیری مشارکتی، دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

قرن بیست ویکم دروازه ورود به عصر اطلاعات وجامعه اطلاعات محوراست مهمترین دست آوردهای فناوری اطلاعات در قرن بیستم وآغاز قرن بیست ویکم ایجاد وگسترش شبکه جهانی اینترنت بوده است.گسترش روز افزون این شبکه باعث شده تا بسیاری از مرزهای موجود در ارتباطات فی ما بین افراد وملل مختلف از بین برود.اینترنت یکی ازمنابع شگفت انگیزآگاهی و دانش است. با تغییرات اساسی که در اثر رشد و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه های مختلف زندگی انسانها رخ داده است، تعلیم و تربیت نیز از این قاعده ی تغییرات مستثنی نیست. در عصر ما دانش و فناوری با یکدیگر هم مسیر شده اند و نمی توان یکی از این دو را بدون دیگری به راحتی به دست آورد.فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار می دهد و با ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و...، قابلیتهای زیادی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

 

یکی ازعناصر مهم در فرآیندهای ازتباطی عنصررسانه می باشدکه به کمک آن پیام بین فرستنده وگیرنده مبادله می شودودرفعالیتهای آموزشی می تواند نقش مهمی در دستیابی مؤثر به اهداف مورد نظر داشته باشد.رسانه هاحس های بیشتری ازشاگردان را به کار می گیرند ودر شرایط یاد گیری تنوع ایجادمی کنند. که این امر سبب تثبیت یادگیری وحفظ وبقای آموخته ها به مدت طولانی می شود.با کمک گرفتن از رسانه های آموزشی مناسب،در بسیاری از موارد مفاهیم دشوار وپیچیده را آسانتر وسریع تر به شاگردان می توان آموخت. (امیر تیموری،1377).

 

دنیای امروز دنیای سرعت وتغییر است.افرادی در این میدان پیروز هستند که با سرعتی متناسب با تغییرات،تغییر کنند در این میدان تکنولوژی آموزشی نقش مهمی را در پیشرفت کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی ایفا می کنند.تا شکاف بین کشورهای مختلف که ناشی از شکاف علمی وتکنولوژی میان این کشورها است را پر کنند.به یقین تکنولوزی تأثیر عظیمی در ارتقاء آموزش،به ویژه از نظر تعلیم وتربیت داشته است از طرفی تکنولوژی آموزشی به عنوان رشته ای نو بنیاد در تعلیم وتربیت،رهنمودهای ارزشمندی را در اختیار آموزشگران از جمله معلمان ودبیران مدارس قرار می دهد.(خدابنده لو،1385).

 

اولین روزنامه ها جزو اولین ابزار اطلاع رسانی بودند که تعداد زیادی از مردم را در بر می گرفت. ازمتن و تصویر برای جذاب تر کردن استفاده می شد ولی استفاده از روزنامه فقط محدود به افراد با سواد بود.اما اگر همین اطلاعات به صورت تصویری ارائه شود حتی افراد بی سواد هم قادر به استفاده از آن خواهند بود، کامپیوتر و تلویزیون به عنوان قویترین ابزار در قرن ۲۰ تبدیل شده اند که از صدا و تصویر استفاده می کنند و مردم می توانند به راحتی به همه وقایع دنیا دسترسی داشته باشند.در زمان قدیم مردم چنین ابزاری برای سرگرمی و ارتباط نداشتند. آنها تصاویر حیوانها و مراسم سنتی را روی دیوار غار می کشیدند. ارتباط توسط این تصاویر روی غار انجام می شد. وقتی زبان هنوز بوجود نیامده بود مردم توسط حرکت دست با هم ارتباط داشتند. متحرک سازان از این تصاویر روی غار ایده گرفتند آنها تصاویر را به صورت پشت سر هم کشیدند و تکنیکی ایجاد کردند که این تصاویر به صورت متحرک به نظر برسند. این تصاویر متحرک در ابتدا صامت بودند. بعدها این هنرمندان تکنیکی را ایجاد کردند که صدا هم به این تصاویر اضافه کنند. وقتی هنرمندان استفاده از کامپیوتر را شروع کردند این زمینه پیشرفت زیادی کرد.امروزه امواج چند رسانه ای ها به واسطه تصاویر ویدیویی دیجیتالی، کلیپ ها ی صوتی ،نرم افزار های چند رسانه ای آموزش اینترنت جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است اگر یک یا چند رسانه ای آموزشی تحت یکسری استانداردها و اصول علمی طراحی و تولید شود ، می تواند به عنوان یک ماده آموزشی تاثیر گذار، نیازهای فراگیران را بر طرف سازد(عوض زاده ، 1384).

 

تاریخچه چند رسانه ای

 

تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی را می توان از نظر زمانی به سه دوره مشخص تقسیم کرد: دور اول از اوایل قرن بیستم تا اواخر سالهای 1950 ، دوره دوم از اوایل 1960 اواخر 1980 و دوره سوم اوایل 1990 تا زمان حال (فردانش ، 1382).

 

در اوایل سالهای 1990 ، تولید چند رسانه ای به سرعت توسعه پیدا کرد. چند رسانه ای نگرش جدیدی را در استفاده از صدا فیلم و تصاویر دو و سه بعدی با کیفیت بالا به وجود آوردند. سالهای ابتدایی 1990 ، شروع عصر طلایی حاکمیت دیسک های فشرده (CD-ROM) بود دیسک های فشرده ، تحول عمیقی در روش های یادگیری ایجاد نمودند (نوروزی، 1386).به نظر رستگار پور از کاربردهای جدید بوجود آمده در اوایل دهه 1990،می توان به شبیه سازی ها،پایگاههای داده های آموزشی وانواع برنامه مبتنی بر «یادگیری به کمک رایانه»اشاره نمود که بر روی دیسکهای فشرده ارائه می شدند(نوروزی،1386).ورود فناوری اطلاعات وارتباطات به عرصه فعالیتهای بشری وگسترش روز افزون آن در قرن حاضر،ابزار بسیار کارآمدی در اختیار متخصصان ومتولیان تعلیم وتربیت به منظور تغییر وبهبود روشهای یاددهی-یادگیری،تعالی بخشی به اهداف تربیتی واصلاحات آموزشی قرار داده است.فناوری اطلاعات وارتباطات چهار چوب ویا ساختاری را بوجود می آورد که از این طریق کیفیت آموزش وپرورش ارتقاءیافته،دانش آموزان ومعلمان می توانند با استفاده از این فناوری به منابع یادگیری وسیعی دست یابند،انگیزه یادگیری خود را افزایش دهند وشکل های مختلف یادگیری را مورد استفاده قرار دهند(رحمانی،ودیگران،1385).

 

در حالی که پیدایش رسانه به تاریخ پیدایش نوع بشر برمی گردد، اما از زمان به کارگیری مفهوم چندرسانه ای، تولید و استفاده ی همزمان از دو یا چند رسانه ی مختلف، بیش از یک یا دو نسل نمی- گذرد.

 

مفهوم چندرسانه ای یا «مولتی مدیا» حدود یک نسل پیش با اشکالی ساده پا به عرصه ی ظهور گذاشت. ابتدا دانش آموزان، تصاویری را توسط یک پروژکتور اسلاید یا فیلم استریپ بر پرده ی مقابل می دیدند و همزمان، گفتاری را که در توضیح آن تصاویر از ضبط صوت پخش می شد می شنیدند.

 

در بعضی از سیستم های متکامل تر، زمان توقف تصویر بر پرده و طول مدت گفتار به طور دستی یا اتوماتیک تنظیم می شد تا اینکه چندرسانه ای صوتی – تصویری گسترده تر شد.

 

در مراحل بعد چندرسانه ای یا « مولتی مدیا» به وجود آمد که در آن دانش آموز به صورت فردی یا دسته جمعی در برابر یک کامپیوتر می نشست و با محیط های اطلاعاتی که به صورت متنوع و در اشکال مختلف ارائه می شد، کار می کرد. این تکنولوژی با تکیه بر امکاناتی که در سیستم های «فرامتنی» و « فرارسانه ای» در اختیار کاربر قرار می دهد، امکان سرکشی و جست و جوی سریع از طریق تصویر، صدا و نمودارهای مختلف را برای کاربر فراهم می کند و در واقع دریچه ای را بر روی دنیای وسیع اطلاعات متنوع، می گشاید.

 

ضرورت تحقیق در رابطه با چند رسانه ای وتأثیر در میزان یادگیری مشارکتی بهره گیری از مزایای کامپیوتر در آموزش وآشنا نمودن دانش آموزان با فناوری اطلاعات وارتباطات ونزدیک تر نمودن سیستم آموزشی مدارس کشور به سیستم آموزشی مدارس کشورهای پیشرفته است به دلیل این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از کامپیوتر یکی از ارکان اساسی برنامه های آموزشی است.

 

مقاله حاضر از نوع مروری ،کتابخانه ای است روش مطالعه در آن از نوع توصیفی می باشد.یعنی جمع آوری مطالب از طریق مطالعه کتب مختلف،بررسی تحقیقات داخلی وخارجی ،بررسی پایان نامه ها،مجموعه مقالات وجستجو در اینترنت انجام شده است .

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file122_1397535_1803.zip41.1k

نقش زنان در نظام آموزشی کشور

نقش زنان در نظام آموزشی  کشور نقش زنان در نظام آموزشی  کشور فهرست مطالب   چکيده.. 1   مقدمه‏.. 2   فصل اول :   کليات تحقيق   1-1- بيان مسئله:.. 3   1-2- ضرورت و اهميت موضوع :.. 4   1-3- اهداف تحقيق :.. 5   1-3-1- هدف كلي :.. 5   1-3-2- اهداف اختصاصي :.. 5   1-4- سوالات تحقيق :.. 5   1-5- فرضيات تحقيق:.. 5   1-5-1- فرض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد

نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد   نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد       مقدمه   شواهد قابل ملاحظه ای وجود دارد که داشتن اعتقادهای مذهبی نقش مهمی در کاهش مصرف مواد دارد. افرادی که اصول مذهبی را پذیرفته اند و نسبت به آن احساس پیوستگی می کنند، نسبت به افرادی که به این اصول بی‌توجه هستند کمتر مواد مصرف می کنند. این امر صرف نظر از اینکه فرد ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقش مولفه هاي برنامه درسي در هويت ديني دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه)

 نقش مولفه هاي برنامه درسي در هويت ديني دانشجويان  (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه)    نقش مولفه هاي برنامه درسي در هويت ديني دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه)    چکيده : اين مطالعه كه با هدف بررسي تحوّل هويت ديني در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه انجام گرفته است، داراي دو مرحلۀ کمي و کيفي است. در مرحلۀ اول، دويست و هشتاد و نه نفر از دانشجويان سه رشته علوم تربيتي ـ شيمي و مهندسي برق که در سه مقطع ترم اول ـ ترم چهارم ـ و ترم آخر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

ورزش در دوران بارداری

ورزش در دوران بارداری ورزش در دوران بارداری     فهرست مطالب   مقدمه. 3   فوايد ورزش در دوران بارداري :. 4   كمك به ايجاد آمادگي بدن براي تحمل فشار زايمان:. 4   کمک به كاهش درد كمر و بهبود تعادل :. 4   تاثير ورزش در دوران حاملگي. 5   فوايد ورزش در دوران حاملگي. 6   موارد منع ورزش در دوران حاملگي. 8   مفيدترين ورزشهاي دوران بارداري. 9 &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

هيپنوتيزم

هيپنوتيزم هيپنوتيزم فهرست مطالب   مقدمه. 1   القاء هيپنوتيزم. 2   هيپنوتيزم چيست؟. 3   کاربردهاي هيپنوتيزم باليني. 3   طب داخلي:. 4   طب جراحي:. 4   طب زنان و زايمان:. 4   طب ورزشي:. 4   طب دهان و دندان:. 4   طب روانپزشکي:. 4   تاريخچه و پيشرفت هيپنوتيزم. 5   بزرگان هيپنوتيزم :. 8   پدرگاسنر(Fa ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی تأثیر روش آموزش مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری و یادداری مفاهیم درسی علوم دوره راهنمایی

بررسی تأثیر روش آموزش مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری و یادداری مفاهیم  درسی علوم دوره راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) عنوان: بررسی تأثیر روش آموزش مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری و یادداری مفاهیم درسی علوم دوره راهنمایی ف هرست مطالب   چکیده ................................................................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

بررسی رابطه ناکامی در پرخاشگری دانش آموزان شهرستان کرمانشاه

بررسی رابطه ناکامی در پرخاشگری دانش آموزان شهرستان کرمانشاه بررسی رابطه ناکامی در پرخاشگری دانش آموزان شهرستا فصل اول   فصل اول   (الف ) مقدمه   « به نام آنكه هر چه هست و نيست همه در گه قدرت اوست »   دلم مي خواست دنيا رنگ ديگر بود ، خدا با بنده هايش مهربانتر بود ، وز آن بيچاره مردم ياد مي فرمود ، دلم مي خواست خدا از بارگاه خويش ، زنجير گران مي آويخت ، تا بيچاره گان خداي را در پاي آن ديوار ، به درد خويش آگاه مي ساختن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

بررسی رابطه بین سبک زندگی و سازگاری اجتماعی با سلامت روان در رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 100 صفحه

بررسی رابطه بین سبک زندگی و سازگاری اجتماعی با سلامت روان در رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 100 صفحه بررسی رابطه بین سبک زندگی و سازگاری اجتماعی با سلامت روان در رزمندگان هشت سال     1-3 بررسی رابطه بین سبک زندگی و سازگاری اجتماعی با سلامت روان در رزمندگان هشت سال دفاع مقدس -2- اهداف فرعی:   تعیین رابطه سبک زندگی با سلامت روان در رزمندگان تعیین رابطه سازگاری اجتماعی با سلامت روان در رزمندگان تعیین رابطه سبک زندگی و سازگاری اجتماعی باسلامت روان در رزمندگان فرضیه های پژوهش   1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات